Vyhledávání

Slavíme výročí 50. let

 

Před padesáti lety se poprvé otevřely dveře Mateřské školy – U Dubu. Škola s třemi třídami se nacházela v prostorách současné Městské knihovny uprostřed sídliště. Za pomoci zaměstnanců, ale i rodičů se prostředí jak mateřské školy, tak zahrady upravovalo, aby co nejvíce vyhovovalo dětem.

V létě 1993 se mateřská škola přestěhovala do nových prostor v ulici Družstevní, kde původně byly jesle. V historii školy byla tato událost velkou změnou, kdy se provoz mateřské školy přizpůsoboval nejen novým prostorám, ale i novému umístění v těsné blízkosti lesa. Za dobu padesáti let prošla škola mnoha změnami, které vždy směřovaly ke zlepšení podmínek vzdělávání. Co se ale nemění, je les sousedící se školou, který umožňuje jedinečnou příležitost přiblížit dětem přírodu ve všech směrech.  Památný dub uprostřed sídliště dodnes symbolizuje název školy i školního vzdělávacího programu.