Vyhledávání

 

Motto:

Vše, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce.

                                                                                                                 (R. Fulghum)

 

Výchovně-vzdělávací program

Výuka v mateřské škole se nese v duchu osobnostně orientované pedagogiky. Ve výchovně-vzdělávacím procesu převažuje, kromě hry, prožitkové učení. Velkou část pak měla tvoří projektová výuka. Všechny aktivity jsou voleny s citem k dětské individualitě, aby docházelo k uspokojování základních dětských potřeb. Dětem je tedy umožněn všestranný rozvoj, dostatek podnětů k přirozenému učení, bezpečné a vstřícné prostředí.

 

Školní vzdělávací program

Škola vzdělává podle Školního vzdělávacího programu „ Co vyprávěl starý moudrý dub“, jehož název vznikl v roce 2021. Učitelky se nadstandardně zaměřují na hudební a estetickou výchovu, české lidové tradice, enviromentální výchovu, zdravý způsob života, polytechniku a tělesně pohybovou zdatnost a jazykovou propedeutiku – angličtina, vystupují s dětmi na akcích města.

 

Současný tým

Tým školy je tvořen 14 kvalifikovanými zaměstnanci. Pozice jsou obsazeny ve funkcích: ředitelka, 6 učitelek, asistentka pedagoga, školnice, uklízečka, vedoucí stravování, vedoucí kuchařka, 1 pomocná kuchařka, účetní

 

Umístění školy

Mateřská škola – U Dubu se nachází v bezprostřední blízkosti lesa na okraji sídliště U Dubu.

V okolí budovy nevede žádná dopravní tepna, což zvyšuje zdravotní komfort pobytu dětí venku a možnost vzdělávat v „ přírodní učebně“.  Součástí areálu školy je prostorná zahrada se stromy, je vybavena moderními kovovými a dřevěnými hracími prvky, domkem, cestičkami, terénní vlnou, dvěma pískovišti. U školy se dá zaparkovat.

 

Stravování

Škola poskytuje stravování dle zásad zdravé výživy, respektuje nová nutriční doporučení a zásady. Řídí se zákony a vyhláškami dle současné legislativy. Dětem jsou připravována 3 jídla. Přihlíží k zdravotnímu stavu strávníků a dle toho upravuje recepty.