Vyhledávání

Úplata za vzdělávání se provádí zároveň s platbou za stravné viz. Vnitřní řád školní jídelny v sekci Školní jídelna → Informace pro rodiče