Vyhledávání

1. třída – Žabičky

Učitelky:  Effenberková Šárka, Soňa Novotná, DiS.
Telefon: +420 727 976 873
E-mail: zabky@msudubu.cz 

Třída je heterogenní s počtem 24 dětí.

V naší třídě se věnujeme mimo další vzdělávání výtvarným, hudebním a pohybovým činnostem. Dbáme na všestranný rozvoj dětí s ohledem na jejich individuální zvláštnosti a věkové i osobnostní odlišnosti.

Třída je systematicky uspořádaná do jednotlivých hracích a pracovních koutků, jako je např. čtenářský koutek, domácnost, pokusy a objevy, předmatematické dovednosti, kostky, hudební koutek, atd. Technická gramotnost dětí je rozvíjena za pomocí interaktivní tabule a nejrůznějších digitálních i robotických pomůcek. Do vzdělávacích činností přirozeně zahrnujeme i angličtinu, což vnímáme jako výhodu při dalším vzdělávání dětí.

V únoru 2023 došlo v naší stávající ložnici k zásadním úpravám, díky kterým nyní můžeme tuto místnost využívat i jako tělocvičnu. Disponujeme zde novou lavičkou, cvičebními stroji i dalším sportovním náčiním, které téměř denně využíváme k rozvoji pohybových dovedností dětí.

Hola hola, školka volá.
Volá všechny kamarády,
protože se máme rádi.
My jsme třída žabiček,
spousta milých dětiček.
Zpíváme si, tančíme,
rádi také cvičíme.
Popřejme si hezký den,
ať si jej zas užijem.