Vyhledávání

2. třída – Ptáčci

Učitelky: Mgr. Horáková Kateřina, Pavla Vlčková, Asistent pedagoga: Lodrová Renáta
Telefon: +420 727 972 988, +420 727 976 874
E-mail: ptacci@msudubu.cz

Třída heterogenní s kapacitou 24 dětí

V naší třídě nabízíme činnosti a aktivity zaměřené na úspěšný vstup dětí do základní školy. U dětí rozvíjíme jemnou i hrubou motoriku, pohybové dovednosti, sebeobsluhu, rozumové dovednosti, řeč, chování, jednání a individuální potřeby každého dítěte podle teorie mnohočetných inteligencí H. Gardnera. Vzdělávání je založeno na prožitkovém a interaktivním učení  a probíhá v jednotlivých koutkách pro aktivity, v komunitním kruhu, individuálně i ve skupinkách. Hodně prostoru věnujeme  pro spontánní hru a v průběhu dne zařazujeme smyslové, pohybové a hudebně pohybové hry. Děti si mají možnost zahrát divadlo, často si zazpívat a to v doprovodu houslí, kytary, klavíru a flétny. Děti samy se mohou doprovázet na Orffovy nástroje. Součástí třídy je herna a tělocvična, která je vybavena mimo jiné posilovacími přístroji, masážními pomůckami a karimatkami na cvičení dětské jógy. Nabízíme také seznamování s anglickým jazykem a to přirozeným zařazováním slov k danému tématu. U dětí rozvíjíme DIGI gramotnost za pomocí robotických, IT a digi pomůcek. 

Umístění mateřské školy u lesa umožňuje dětem dokonalý a intenzivní kontakt s přírodou.

 

Do PTÁČKŮ já chodím rád,

  s každým jsem tam kamarád.

  Hrajeme si, zpíváme,

cvičíme a běháme.

Učíme se nové věci,

 šikovné jsme děti přeci 🙂