Vyhledávání

3. třída – Kočičky

Učitelky: Tereza Kulíková, DiS., Šárka Špatenková
Telefon: +420 727 976 864
E-mail: kocicky@msudubu.cz

Zaměření: 

Třídu Kočiček navštěvují děti ve věku 3 – 6 let. Děti si pomalu a postupně zvykají na režim dne v mateřské škole a na jednotlivé činnosti. Již od počátku jsou vedeny k samostatnosti v hygieně, stolování, oblékání a používání „kouzelných slůvek“. Dále se v naší třídě věnujeme aktivitám, které podporují rozvoj osobnosti každého dítěte. Mezi ně například patří tyto druhy činností – rozumové, smyslové, výtvarné, pracovní. Avšak pro takto malé děti je zcela přirozené být neustále v pohybu, takže zde převažuje složka tělesně – pohybová. U klidových činností nevydrží příliš dlouhou dobu, proto je vhodné zařazovat do aktivit různé básně s pohybem, písně s pohybem, jednoduché dětské hry či tanečky. Tělesně – pohybové prvky a hry vedou k rozvoji hrubé motoriky, což je v tomto věku žádoucí rozvíjet a podporovat. Nabízíme také seznamování s anglickým jazykem. U dětí rozvíjíme DIGI gramotnost za pomocí robotických, IT a digi pomůcek. Třída Kočiček disponuje Magic Boxem a „kouzelným kobercem“. Umístění naší mateřské školy u lesa nabízí dětem každodenní kontakt s přírodou. 

 

My jsme třída kočiček,

plná hodných dětiček.

Učíme se, hrajeme si,

kamarády děláme si.

Dvě paní učitelky máme,

legraci s nimi zažíváme.