Vyhledávání

DUBEN 2024

První dubnový týden v tématu „Víla Jarněnka“. Tento týden byl zaměřena na poznávání jarních květin, jejich pozorování v přírodě a vyrábění hyacintu z papíru. Také jsme s dětmi četli pohádku o Víle Jarněnce, učili jsme se básničku s pohybem Pomlázka a oslavili jsme chlapeckou koledu. Také jsme měli kvíz s názvem „Poznej jarní květinu“, kde měly děti možnost zúročit své znalosti, co se v průběhu týdne naučily. V rámci učení názvů květin, jsme zařadili i rytmizaci slov, u předškoláků poznávání prvního a posledního písmene v názvu.

Druhýtýden byl zaměřen na dopravní prostředky, jejich poznávání, třídění do skupin dle toho, kde a jak se pohybují, rozdíly a výhody či nevýhody jednotlivých druhů. Naučili jsme se básničku s pohybem, která se jmenovala Auto. Také nás navštívilo divadlo s pohádkou O Šípkové Růžence. Ve středu bylo tradiční cvičení v tělocvičně, kde děti zažily velké protažení a balanční cvičení, ale také zábavu v podobě překážkové dráhy. Společně jsme procvičili důležitá telefonní čísla, která by děti měly znát a také, kam se s daným číslem dovolají. Naučili jsme se básničku Semafor a v pátek jsme si přečetli pohádku O smutném semaforu.

Třetí týden byl zaměřený na Vesmír. Týden odstartovala návštěva sborečku v GC v Týništi nad Orlicí, do kterého chodí spousta dětí z naší třídy. Další den jsme navštívili tělocvičnu mimořádně v úterý, protože ve středu se vydali naši předškoláci na výlet. Cvičení bylo dle pohádky Vesmír kolem nás a také jsme se naučili básničku s pohybem Vesmírné putování. Ve středu se vydali předškoláci na dopolední výlet na vodní elektrárnu Hučák v Hradci Králové. V rámci IT vzdělávání jsme si pustili pohádku PAXI – Vesmírné putování, o které jsme si i povídali a také jsme četli pohádku Jak se zrodila Země. Také jsme si zahráli pohybovou hru Velký třesk a nacvičili jsme básničku na nadcházejíce Den Země s totožným názvem.

V týdnu zaměřeném na Den Země, navštívili předškoláci Hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové, kde poznali spoustu nového a zajímavého, nejlepší prý byla vesmírná pohádka a dalekohled. Dále jsme se učili o naší planetě, z čeho se skládá, jak ji můžeme chránit a pečovat o ni (např. tříděním odpadu). Také jsme se učili o koloběhu vody, jak tento proces probíhá. Učili jsme se poznávat a pojmenovat jednotlivé planety sluneční soustavy (dle velikosti, barvy, …), děti měly za úkol názvy planet rytmicky vytleskávat a předškoláci navíc poznávání prvního a posledního písmene. Ve skupině děti pracovaly a pomáhaly si s dotvořením vesmíru a lepení planet.

Poslední dubnové dny se nesly v čarodějnickém duchu, protože nás čekal čarodějnický rej v kostýmech. Poslední dubnové dopoledne jsme věnovali projektovému dni „Zachraň kamaráda“.

BŘEZEN 2024

První březnový týden byli jarní prázdniny a spousta dětí trávilo čas i mimo školku. V naší školce probíhalo totiž malování všech prostor. Moc děkujeme rodičům, že jste nám usnadnili práci a pokud to bylo ve Vašich silách, nechali jste si děti doma. Pro děti, které v tento čas ve školce bylo zajímavé zase pozorovat pány malíře při práci, sledovat jejich malířské náčiní a schopnosti.

Druhý březnový týden se nesl ve výrobě na Velikonoční jarmark → výroba šumivých bomb, vajíčka s krepovými kuličkami, kreslené vejce, barvení skleniček a ovečky. Děti tvořily klíč k jaru dle vlastní fantazie, četli jsme Jarní pohádku, učili jsme se o tom, kdo je to Morana, poznávali jsme symboly jara. Také proběhla dívčí koleda. A v den koledy jsme se také loučili s paní učitelkou Janíčkovou, které moc děkujeme za čas, který s námi strávila; děti si jí moc oblíbily.

Třetí týden jsme začali výrobou Morany, ale před tím jsme si na ČT EDU pustili pohádku Chaloupka na vršku – Jak se Andulka bála smrtky, kde se děti naučily spoustu nového a něco si i pamatovaly z minulého roku. Společně jsme pak za doprovodu básniček a písniček odnesli Moranu do potoka, aby už konečně přišlo jaro! 21.3. šli předškoláci na návštěvu do knihovny, kde na ně čekala paní knihovnice s knížkou Jak zvířátka spí, po přečtení pohádek, měly děti za úkol splnit i několik úkolů. Moc je to bavilo. 🙂

Poslední týden se nesl v tématu Hody, hody, doprovody! Děti tvořily velikonočního zajíčka pomocí otisku houbiček a zátek. Také proběhl Velikonoční jarmark. Doufáme, že jste si s dětmi jarmark užili a něco malého jste si domů i odnesli. S dětmi jsme se učili pojmenovávat dny jako modré pondělí, šedivé úterý, škaredá středa, apod. Také jsme hodně cvičili a po delší době jsme do cvičení zařadili padák a to děti velmi bavilo.

ÚNOR 2024

První dva únorové týdny jsme se zaměřili na masopustní veselí. Naučili jsme se, co je to masopust, jaké postavy můžeme najít v masopustním průvodu apod. Naučili jsme se básničku Masopustní veselice, přečetli jsme si pohádku O Koblížkovi a děti poté měly za úkol převyprávět pohádku pomocí obrázků a poté jsme si zazpívali písničku, kterou zpíval Koblížek v pohádce.

Stejně jako loňský rok, tak i letos jsme ve školce realizovali dvoutýdenní projekt „Děti v pohybu“, kdy jsme se každý den zaměřili na jinou část těla, kterou jsme cvičili. Cvičení předcházelo převlékání do cvičebních úborů. Děti si během projektu fixovaly nejenom správný postoj, ale i vytrvalost a správnou relaxaci. Byl vidět i pokrok ve výdrži a nadšení ke cvičení.

Také jsme zažili tradiční masopustní karneval. V tento den děti v maskách i cvičili a bylo to hezké ozvláštnění.

Po každodenním cvičení nás čekalo téma „Chci být zdravý“. Děti poznávaly rozdíly mezi tím, když se cítí zdravý a nemocný; také jsme poznávali naši kostru, svaly a celkové fungování našeho těla.

Během měsíce děti zažily pokračování bruslení a taktéž poslední bruslení v tomto roce. Děti si bruslení velmi oblíbily a většina z nich se naučila bruslit bez opory.

 

LEDEN 2024

Navštívili nás Tři králové, kteří nám zazpívali a popřáli do nového roku. Také jsme si povídali o tom, kdo má létá na krmítko, chtěli jsme i vyrábět lojové koule, ale vzhledem k vysoké nemocnosti a častému spojování s ostatními třídami, jsme tento projektový den nestihli provést. V lednu jsme také zavítali do světa pohádek, četli jsme malované pohádky, které děti moc bavily. V rámci cvičení jsme si zahráli pohádku O veliké řepě. V rámci pohádkového týdne si děti zahrály pohádky, jako třeba O Červené Karkulce a další. Učili jsme se o zimních sportech, kdy nám i počasí dopřálo trošku sněhu a děti si užily dovádění na školní zahradě.

PROSINEC 2023

5. prosince děti čekala návštěva Mikuláše, čerta a anděla. Děti měly pro tuto vzácnou návštěvu připravené básničky a písničku a každé z dětí dostalo odměnu a metličku jako dárek. 13. prosince nás přijelo do školky potěšit divadlo s pohádkou Jak chtěl kašpárek slavit Vánoce.

Na 14. prosince nám paní kuchařka připravila těsto na perníčky a děti si mohly těsto vyválet a vykrajovat tvary, které pokládaly na plech a po upečení nám je paní kuchařka vrátila upečené.

Následoval každodenní nácvik básniček, písniček a tanečků kvůli vánoční besídce pro rodiče, která se konala 20. prosince. Děti si po vystoupení na besídce mohly ozdobit perníčky, ozdobit si vánoční kouličku pomocí papírových vloček, třpytivých tyčinek, apod.

V posledním předvánočním týdnu navštívil školku Ježíšek, nechal nám tu dopis a spoustu dárků a vzdělávacích her. Děti měly možnost v den nadílky vyzkoušet nové hračky, ale některé z nich vyzkouší až v létě, protože Ježíšek donesl spoustu věcí na hraní na pískoviště a zahradu, jako např. nové bábovičky, kyblíky nebo dokonce i sekačku.

 

Klidné Vánoce a pohodový rok 2024 přejí paní učitelky Soňa & Terka

LISTOPAD 2023

Měsíc listopad jsme odstartovali oslavami svátku Halloween, který jsme zakončili projektovým dnem – Vaření dýňového lektvaru a pečení halloweenských housek. Po víkendu jsme s dětmi vedli rozhovor o tom, jak si pochutnaly na dýňovém lektvaru a dýňových houskách, zda daly ochutnat i rodičům či sourozencům

Další týden jsme oslavovali svátek sv. Martina. Učili jsme se básničky, vyráběli jsme husu kombinovanou technikou – pomocí kresby a otisku korkové zátky.

Také jsme chodili častěji cvičit do tělocvičen třídy Ptáčků i Žabiček.

Také jsme měli další projektový den – tím bylo pečení dýňového koláče. Děti byly nápomocné při rozpoznávání surovin, míchání těsta. Každé dítě si vyzdobilo svůj sáček, ve kterém si kus koláče odnesly domů. Také jsme si četli legendu o sv. Martinovi a předškoláci měli i pracovní listy na toto téma.

Další týden jsme se věnovali zimnímu spánku zvířátek. Děti při výtvarné činnosti tvořily medvěda nebo sovu, dle vlastní volby, trénovaly hru Grabollo Junior nebo Dobble. Učili jsme se poznávat zvířecí stopy, jak ve třídě podle pracovních listů, ale tuto zkušenost děti uplatňovaly i při pobytu v lese. V rámci IT děti trénovaly v programu Barevné kamínky – Les. Děti měly možnost vytvarovat zvířátko z modelíny.

Další týden jsme se vydali na výlet vlakem do Třebechovického muzea betlémů. Jako vždy byly děti tímto výletem nadšeni, a bylo to pro ně zpestření klasické výuky.

 

ŘÍJEN 2023

V první říjnovém týdnu nás ve školce navštívilo divadlo s pohádkou Nádherné úterý. Dětem se divadlo moc líbilo a na konci si mohly vyzkoušet i nějaké divadelní triky, které byly v pohádce, umocnilo to zážitek z představení. Během tohoto týdne jsme vzdělávání zpestřené oslavami – Oliver, Michal a Eliška měli svátek, tak jsme jim zazpívali a všechny děti popřály a domů si odnesly sladkou odměnu. Pravidelně chodíme cvičit do tělocvičny každou středu a vždycky se snažíme o tematické cvičení, třeba jako dráčci. Druhý říjnový týden jsme odstartovali akcí s rodiči Dýňování. A i když nám počasí nepřálo, tak jsme si tuto akci užili ve školce. Byla zde možnost vyřezat si svou dýni, ozdobit si přírodninami brambory, udělat zvířátka z kaštanů, ale také si paní učitelky připravily sportovní aktivity jako např. překážkovou dráhu či hod na cíl. Během měsíce října jsme se učili říkadla s pohybem o dracích nebo o veverkách. Když nám počasí dopřálo, tak jsme trávili čas v přilehlém lese, pozorovali jsme, jak se příroda mění a také děti stavěly domečky pro veverky a lesní skřítky. Během měsíce října u nás byla i slečna praktikantka, která si pro děti připravila zajímavé úkoly a pro předškoláky i něco na lámání hlavičky. Dne 27.10. předškoláci taky letos poprvé navštívili knihovnu, kde si pro ně paní knihovnice přichystaly zajímavosti, jejíž hlavním tématem byly Stromy. Měsíc říjen jsme zakončili halloweenským karnevalem.

ZÁŘÍ 2023

V září jsme přivítali ve třídě nové kamarády. Společně jsme se poznávali, učili se, jak to ve školce chodí. Povídali jsme si o pravidlech, která tu máme a jak bychom se k sobě a celkově ve školce měli chovat, aby se nám spolu hezky učilo a hrálo a bylo nám společně ve školce dobře. Společně jsme si pak hráli s hračkami, kterých tady ve třídě a herně máme dostatek. Naším velkým úkolem však bylo, abychom nové kamarády naučily hračky po sobě uklidit na správné místo, což bylo i jedno z témat, kterému jsme se věnovali. Dále jsme si povídali o zdravé školce, kde jsme se podívali na zoubek bacilům. Vyráběli jsme deštníky, které ozdobily okna naší třídy, modelovali, malovali kamarády a sebe samotné, učili jsme se poznávat režim dne ve školce, aby všichni věděli, co nás čeká a jak jde den za sebou, zpívali a tvořili. Předškolní děti pracovali na úkolech, kde si lámaly hlavičky, učily se podepisovat a upevňovaly správné držení tužky. Navíc si předškoláčci užili výlet na Královehradecké Dožínky, odkud se vrátili se spoustou krásných zážitků.

ČERVEN 2023

Červen jsme odstartovali společným piknikem na zahradě MŠ, kde děti dostaly i sladkou odměnu v podobě nanuku. Předškoláci měli tajnou výpravu za Indiány spojenou s přespáváním ve školce, velmi je bavila noční dračí stezka a honba za diamanty spojená s výměnným obchodem. Odjeli jsme na školní výlet na zámek Potštejn, kde jsme měli krásnou hranou prohlídku a po splnění úkolů na nás čekala odměna, kterou si všechny děti daly s chutí, byla to sladká zmrzlina. V dalších projektových dnech jsme vyrobili smrkový a bezinkový sirup, který si děti odnesly domů. Pro předškoláky nesměla chybět návštěva ZŠ na zkoušku, kde si mohli vyzkoušet, co na ně od září ve škole čeká. Poslední akcí školky byl Poslední zvoneček, kde jsme pasovali děti předškolní na školáky. Po zbytek měsíce jsme si užívali pobytu na školní zahradě.

KVĚTEN 2023

V měsíci květnu jsme oslavili Den rodiny, jehož součástí bylo vystoupení dětí s básničkami k oslavě Dne matek i Dne otců, navštívili jsme divadelní představení v Třebechovicích pod Orebem s názvem Harry Potter, navštívil nás Hasičský sbor Týniště nad Orlicí, který nám předvedl svoji techniku a děti si vyzkoušely mnoho věcí, které hasiči používají při svých výjezdech. S dětmi jsme začali dělat více projektových aktivit a první takovou aktivita byla Kočičky pečou houstičky, kdy jsme si vyrobili společně těsto, pozorovali kynutí, a nakonec si každý vymodeloval svoji housku, kterou si po upečení odnesl ve vlastnoručně ozdobeném sáčku.

DUBEN 2023

Měsíc duben začal Velikonocemi, podívali jsme o jednotlivých dnech a jejich významu (květná neděle, modré pondělí, šedivé úterý, škaredá středa, …). Následovala chlapecká koleda, kdy si děvčata připravila pro chlapce malou koledu a za pomoci  básničky a pomlázek děvčata vykoledovali.

Po Velikonočním pondělí jsme na tři týdny přivítali slečnu praktikantu a s tou nás čekalo téma Vesmír. Pro děti to bylo téma velmi zajímavé a moc je bavilo. Navíc předškoláci jeli na výlet do Hradce Králové do Hvězdárny a planetária, kde toho mohli spoustu vidět a zažít. Čekalo je promítání noční oblohy, hledání ve hvězdách a nacházení souhvězdí, která připomínala zvířata a postavy z bájí a pohádek (např. Orion, liška, a další).  Děti se také jako ranní rozcvičku naučily pozdrav slunci v dětské verzi a to je moc bavilo. Jako výtvarnou činnost si každé z dětí mohlo vytvořit vlastní planetu podle skutečné předlohy.

V dalším týdnu jsme se zaměřili na oslavu Dne Země. Děti se učily se, co naší planetě škodí a co můžeme zlepšit, aby se nám na planetě lépe žilo (např. recyklace – děti se učily třídit odpadky do správných popelnic). Předškoláci zažili další výlet a to na Vodní elektrárnu Hučák v Hradci Králové. Další den děti zkoušely pokus a to přefiltrování špinavé vody na čistou a to se jim velmi líbilo a i na procházce si o tom společně povídaly.

A poslední dubnový týden byl čarodějnický. Každé z dětí mělo možnost si vyrobit čarodějnici dle svých představ. Tvořili jsme lekvary a mnoho dalšího. Zažili jsme také výlet do zámeckého parku v Častolovicích, kam jsme jeli vlakem, což byl veliký zážitek. Těšíme se, co přinese další měsíc.

BŘEZEN 2023

Březen byl v naší třídě velmi pestrý. Naše pozornost jsme v tomto měsíci věnovali jak jarním květinám, tak i zvířátkům a to nejen domácím a hospodářským, ale i těm z dalekých zemí. U této příležitosti jsme se s dětmi účastnili představení Čarovné Pastelky v Kulturním domě, která nás provedla všemi světadíly naší Země.

Naučili jsme se básničku o Včeličce, cvičili jsme a bavili se vyráběním a malováním.

Seznámili jsme s dalším lidovým zvykem – Vynášení Moreny. Morenu jsme si ve třídě vyrobili a za pomocí básní a říkadel odnesli k potoku, tam ji zapálili a poslali po vodě do dalekých krajin. Pravda – kousek paní Zimy uvízlo v potůčku za kořeny rostoucího keře, a tak nás možná paní Zima ještě trochu potrápí. Jako další oživení měsíce března pro děti byla holčičí koleda, kdy si chlapci přinesli drobnou koledu pro dívky a ty pomocí básničky a pomlázek chlapce vykoledovali. Novou akcí školky byl prodejní Jarmark, kdy děti celý týden tvořily výrobky, které si rodiče mohli za drobný příspěvek zakoupit. Děti vyrábění moc bavilo a těší se na další podobnou akci.

ÚNOR 2023

Na začátku měsíce února jsme přivítali novou paní učitelku, paní učitelku Soňu. Děti si paní učitelku velmi oblíbily, vřele ji přijaly a s radostí ji ukazovaly všechny věci a hračky, rády ukazovaly, jak dané pomůcky fungují. Proběhlo poslední bruslení, kde téměř všechny děti bruslily bez opory o hrazdičku. A na pana trenéra se budou těšit další zimu. Děti velmi bavil týden s názvem Moje tělo, moje zdraví, kde si s paní učitelkou povídaly o tom, jak funguje lidské tělo, jaké schovává orgány, jak funguje (např. mozek, srdce, žaludek, střeva), co máme dvakrát, co je zdraví prospěšné. Také měly možnost postavit si kostíka a zkoumat, jak orgány vypadají uvnitř těla a jak vypadají. Na toto téma navazoval projekt „Děti v pohybu“, který trval dva týdny v období od 13. 2. do 24. 2. Děti cvičení moc bavilo, zároveň se jim líbilo, že se musí převlékat do cvičebního úboru a tím se zlepšovaly v technice převlékání a otáčení oblečení. Rodičům moc děkujeme za spolupráci a také za to, že děti vodily včas do školky. Poslední den projektu dostaly děti za svou snahu diplom a sladkou odměnu. Proběh tradiční masopustní karneval a masopustní rej v tělocvičně, kde si děti zatančily a potkaly se tam všechny masky. V měsíci únoru naši třídu trápila veliká nemocnost dětí, tak se naše třída častěji dělila a spojovala se třídami Žabiček a Ptáčků.