Vyhledávání

ŘÍJEN 2023

V první říjnovém týdnu nás ve školce navštívilo divadlo s pohádkou Nádherné úterý. Dětem se divadlo moc líbilo a na konci si mohly vyzkoušet i nějaké divadelní triky, které byly v pohádce, umocnilo to zážitek z představení. Během tohoto týdne jsme vzdělávání zpestřené oslavami – Oliver, Michal a Eliška měli svátek, tak jsme jim zazpívali a všechny děti popřály a domů si odnesly sladkou odměnu. Pravidelně chodíme cvičit do tělocvičny každou středu a vždycky se snažíme o tematické cvičení, třeba jako dráčci. Druhý říjnový týden jsme odstartovali akcí s rodiči Dýňování. A i když nám počasí nepřálo, tak jsme si tuto akci užili ve školce. Byla zde možnost vyřezat si svou dýni, ozdobit si přírodninami brambory, udělat zvířátka z kaštanů, ale také si paní učitelky připravily sportovní aktivity jako např. překážkovou dráhu či hod na cíl. Během měsíce října jsme se učili říkadla s pohybem o dracích nebo o veverkách. Když nám počasí dopřálo, tak jsme trávili čas v přilehlém lese, pozorovali jsme, jak se příroda mění a také děti stavěly domečky pro veverky a lesní skřítky. Během měsíce října u nás byla i slečna praktikantka, která si pro děti připravila zajímavé úkoly a pro předškoláky i něco na lámání hlavičky. Dne 27.10. předškoláci taky letos poprvé navštívili knihovnu, kde si pro ně paní knihovnice přichystaly zajímavosti, jejíž hlavním tématem byly Stromy. Měsíc říjen jsme zakončili halloweenským karnevalem.

ZÁŘÍ 2023

V září jsme přivítali ve třídě nové kamarády. Společně jsme se poznávali, učili se, jak to ve školce chodí. Povídali jsme si o pravidlech, která tu máme a jak bychom se k sobě a celkově ve školce měli chovat, aby se nám spolu hezky učilo a hrálo a bylo nám společně ve školce dobře. Společně jsme si pak hráli s hračkami, kterých tady ve třídě a herně máme dostatek. Naším velkým úkolem však bylo, abychom nové kamarády naučily hračky po sobě uklidit na správné místo, což bylo i jedno z témat, kterému jsme se věnovali. Dále jsme si povídali o zdravé školce, kde jsme se podívali na zoubek bacilům. Vyráběli jsme deštníky, které ozdobily okna naší třídy, modelovali, malovali kamarády a sebe samotné, učili jsme se poznávat režim dne ve školce, aby všichni věděli, co nás čeká a jak jde den za sebou, zpívali a tvořili. Předškolní děti pracovali na úkolech, kde si lámaly hlavičky, učily se podepisovat a upevňovaly správné držení tužky. Navíc si předškoláčci užili výlet na Královehradecké Dožínky, odkud se vrátili se spoustou krásných zážitků.

ČERVEN 2023

Červen jsme odstartovali společným piknikem na zahradě MŠ, kde děti dostaly i sladkou odměnu v podobě nanuku. Předškoláci měli tajnou výpravu za Indiány spojenou s přespáváním ve školce, velmi je bavila noční dračí stezka a honba za diamanty spojená s výměnným obchodem. Odjeli jsme na školní výlet na zámek Potštejn, kde jsme měli krásnou hranou prohlídku a po splnění úkolů na nás čekala odměna, kterou si všechny děti daly s chutí, byla to sladká zmrzlina. V dalších projektových dnech jsme vyrobili smrkový a bezinkový sirup, který si děti odnesly domů. Pro předškoláky nesměla chybět návštěva ZŠ na zkoušku, kde si mohli vyzkoušet, co na ně od září ve škole čeká. Poslední akcí školky byl Poslední zvoneček, kde jsme pasovali děti předškolní na školáky. Po zbytek měsíce jsme si užívali pobytu na školní zahradě.

KVĚTEN 2023

V měsíci květnu jsme oslavili Den rodiny, jehož součástí bylo vystoupení dětí s básničkami k oslavě Dne matek i Dne otců, navštívili jsme divadelní představení v Třebechovicích pod Orebem s názvem Harry Potter, navštívil nás Hasičský sbor Týniště nad Orlicí, který nám předvedl svoji techniku a děti si vyzkoušely mnoho věcí, které hasiči používají při svých výjezdech. S dětmi jsme začali dělat více projektových aktivit a první takovou aktivita byla Kočičky pečou houstičky, kdy jsme si vyrobili společně těsto, pozorovali kynutí, a nakonec si každý vymodeloval svoji housku, kterou si po upečení odnesl ve vlastnoručně ozdobeném sáčku.

DUBEN 2023

Měsíc duben začal Velikonocemi, podívali jsme o jednotlivých dnech a jejich významu (květná neděle, modré pondělí, šedivé úterý, škaredá středa, …). Následovala chlapecká koleda, kdy si děvčata připravila pro chlapce malou koledu a za pomoci  básničky a pomlázek děvčata vykoledovali.

Po Velikonočním pondělí jsme na tři týdny přivítali slečnu praktikantu a s tou nás čekalo téma Vesmír. Pro děti to bylo téma velmi zajímavé a moc je bavilo. Navíc předškoláci jeli na výlet do Hradce Králové do Hvězdárny a planetária, kde toho mohli spoustu vidět a zažít. Čekalo je promítání noční oblohy, hledání ve hvězdách a nacházení souhvězdí, která připomínala zvířata a postavy z bájí a pohádek (např. Orion, liška, a další).  Děti se také jako ranní rozcvičku naučily pozdrav slunci v dětské verzi a to je moc bavilo. Jako výtvarnou činnost si každé z dětí mohlo vytvořit vlastní planetu podle skutečné předlohy.

V dalším týdnu jsme se zaměřili na oslavu Dne Země. Děti se učily se, co naší planetě škodí a co můžeme zlepšit, aby se nám na planetě lépe žilo (např. recyklace – děti se učily třídit odpadky do správných popelnic). Předškoláci zažili další výlet a to na Vodní elektrárnu Hučák v Hradci Králové. Další den děti zkoušely pokus a to přefiltrování špinavé vody na čistou a to se jim velmi líbilo a i na procházce si o tom společně povídaly.

A poslední dubnový týden byl čarodějnický. Každé z dětí mělo možnost si vyrobit čarodějnici dle svých představ. Tvořili jsme lekvary a mnoho dalšího. Zažili jsme také výlet do zámeckého parku v Častolovicích, kam jsme jeli vlakem, což byl veliký zážitek. Těšíme se, co přinese další měsíc.

BŘEZEN 2023

Březen byl v naší třídě velmi pestrý. Naše pozornost jsme v tomto měsíci věnovali jak jarním květinám, tak i zvířátkům a to nejen domácím a hospodářským, ale i těm z dalekých zemí. U této příležitosti jsme se s dětmi účastnili představení Čarovné Pastelky v Kulturním domě, která nás provedla všemi světadíly naší Země.

Naučili jsme se básničku o Včeličce, cvičili jsme a bavili se vyráběním a malováním.

Seznámili jsme s dalším lidovým zvykem – Vynášení Moreny. Morenu jsme si ve třídě vyrobili a za pomocí básní a říkadel odnesli k potoku, tam ji zapálili a poslali po vodě do dalekých krajin. Pravda – kousek paní Zimy uvízlo v potůčku za kořeny rostoucího keře, a tak nás možná paní Zima ještě trochu potrápí. Jako další oživení měsíce března pro děti byla holčičí koleda, kdy si chlapci přinesli drobnou koledu pro dívky a ty pomocí básničky a pomlázek chlapce vykoledovali. Novou akcí školky byl prodejní Jarmark, kdy děti celý týden tvořily výrobky, které si rodiče mohli za drobný příspěvek zakoupit. Děti vyrábění moc bavilo a těší se na další podobnou akci.

ÚNOR 2023

Na začátku měsíce února jsme přivítali novou paní učitelku, paní učitelku Soňu. Děti si paní učitelku velmi oblíbily, vřele ji přijaly a s radostí ji ukazovaly všechny věci a hračky, rády ukazovaly, jak dané pomůcky fungují. Proběhlo poslední bruslení, kde téměř všechny děti bruslily bez opory o hrazdičku. A na pana trenéra se budou těšit další zimu. Děti velmi bavil týden s názvem Moje tělo, moje zdraví, kde si s paní učitelkou povídaly o tom, jak funguje lidské tělo, jaké schovává orgány, jak funguje (např. mozek, srdce, žaludek, střeva), co máme dvakrát, co je zdraví prospěšné. Také měly možnost postavit si kostíka a zkoumat, jak orgány vypadají uvnitř těla a jak vypadají. Na toto téma navazoval projekt „Děti v pohybu“, který trval dva týdny v období od 13. 2. do 24. 2. Děti cvičení moc bavilo, zároveň se jim líbilo, že se musí převlékat do cvičebního úboru a tím se zlepšovaly v technice převlékání a otáčení oblečení. Rodičům moc děkujeme za spolupráci a také za to, že děti vodily včas do školky. Poslední den projektu dostaly děti za svou snahu diplom a sladkou odměnu. Proběh tradiční masopustní karneval a masopustní rej v tělocvičně, kde si děti zatančily a potkaly se tam všechny masky. V měsíci únoru naši třídu trápila veliká nemocnost dětí, tak se naše třída častěji dělila a spojovala se třídami Žabiček a Ptáčků.

LEDEN 2023

Měsíc leden začal ve třídě Kočiček příchodem Ježíška, který dětem nechal dopis, vzdělávací hry, digitálního šneka Qobo, několik podložek na lego a také masážní podložky, které si děti moc oblíbily. Děti dostaly spoustu nových knížek, tak se vždy těší do postýlek na to, jaká bude dnešní pohádka. Navštívili nás také Tři králové, kteří nám zazpívali a popřáli do nového roku. Také jsme si povídali o zimě, Severním a Jižním pólu, ukazovali jsme si tyto části světa na globusu. V lednu jsme také zavítali do světa pohádek, četli jsme malované pohádky, které děti moc bavily. V rámci cvičení jsme si zahráli pohádku O veliké řepě. V rámci pohádkového týdne si děti zahrály pohádku Hrnečku vař, samy ji převyprávěly a vyrobily si hrnce plné kaše. Proběhla také přednáška pro rodiče k projektu „Děti v pohybu“, který nás velmi brzy čeká. Na konci ledna se děti loučily s paní učitelkou Alenku, která naši školku opustila, a děti jsme připravovali na příchod nové paní učitelky.