Vyhledávání

KVĚTEN 2024 U ŽABIČEK 

Měsíc květen jsme začali nejkrásnějším tématem a to byla moje maminka a také dalším tématem – moje rodina. Nacvičovali jsme s dětmi na besídku pro maminky, která se dětem moc povedla. Děti si po vystoupení mohly s maminkami vyrobit krásné kytičky, které se odnesly domů, společně s přáníčkem pro maminky.

Další krásné téma o kterém jsme si následující týden povídali, bylo – Hrdinové, kteří pomáhají. Povídali jsme si o policii, hasičích a záchranné službě. Opakovali jsme si společně důležitá čísla, povídali jsme si, jak se zachovat v různých situacích a v neposlední řadě, se za námi také přijeli podívat hasiči z Týniště nad Orlicí. Ukázali nám různé vybavení a techniku. Děti si mohly vyzkoušet jejich oblečení, stříkat z hadice nebo také zvednout kamaráda na nosítku. Nejvíce se jim ale samozřejmě líbilo, když se mohly svést hasičskými auty.

Společně, všechny třídy, jsme se jeli vlakem podívat na výlet do mini zoo do Častolovic, kde děti mohly vidět plno zvířátek.

Tento měsíc jsme zakončili suprovým piknikem na zahradě, kdy jsme si společně všechny třídy dali svačinu a poté sladký nanuk, který děti dostaly ke Dni dětí. 🙂

DUBEN 2024 U ŽABIČEK 

 

V měsíci dubnu se naši předškoláci vyjeli podívat na vodní elektrárnu Hučák. Děti čekala cesta plná dobrodružství, jelikož si vyzkoušely jízdu jak vlakem, tak i městskou hromadnou dopravou. Hravou formou bylo dětem přiblíženo jakou funkci elektrárna plní a zároveň jak funguje.

Další výlet se uskutečnil opět do nedalekého Hradce Králové, tentokrát do Hvězdárny. Děti se velmi těšily, spousta z nich byla na takovémto výletě zcela poprvé. Dozvěděly se spoustu nových informací o Vesmíru a jeho planetách a mohly vidět takové prostředí z cela jiného pohledu.

S dětmi jsme probírali i spoustu tematických bloků. Jedním z nich byly květiny, které jsou typické pro jarní období. Děti některé květiny již znaly ze svých zahrádek nebo z volné přírody. Nesmělo se opomenout ani téma Vesmíru či Třídění odpadu. S dětmi jsme si povídali o planetách, Slunci a Měsíci a především jsme si pokusili sestavit vlastní raketu. V návaznosti na toto téma jsme přešli k ochraně našeho životního prostředí, naší planetě, našemu domovu. Třídily jsme odpad do správných popelnic, vysvětlily si proč mají odlišné barvy a především proč je důležité odpad třídit a o naši planetu se starat.

Tento měsíc jsme uzavřeli tradičním Čarodějnickým karnevalem.

BŘEZEN 2024 U ŽABIČEK 

Po krásně nově vymalované třídě jsme se s dětmi věnovali říši zvířat. Povídali jsme si o hospodářských a domácích zvířátkách. Učili jsme se, jak se jmenuje maminka, tatínek a jejich mláďátko, k čemu nám slouží, kde žijí a také jsme si nějaké to zvířátko vyrobili z papíru. Dále jsme zavítali v představách do Zoologické zahrady. Říkali jsme si, jaké zvířátka tam můžeme vidět, vyprávěli jsme si, kdo už v Zoo byl a jaké zvířátko se nám líbí nejvíce. Děti měly za úkol, zda mají možnost, si do školky přinést jakéhokoliv plyšáka, ale důležité bylo, aby to bylo zvířátko ze Zoo. S těmi si pak společně i zacvičily nebo jim postavily domečky z kostek.

Po zvířátkách, po přivítání jara a vynesení Morany, jsme se už těšili na Velikonoce. Při čemž samozřejmě nemohla chybět holčičí koleda. Holčičky si přinesly pomlázky a chlapci jim za odměnu dali malou sladkost. Dále jsme tvořili Velikonoční vajíčka a chystali výrobky na Velikonoční jarmark, který se konal týden před Velikonocemi u nás v MŠ a opravdu se moc povedl. Tímto děkujeme za velkou účast a podporu ze strany rodičů. 🙂

ÚNOR 2024 U ŽABIČEK
Tento měsíc jsme se věnovali obvyklým, ale i neobvyklým profesím. Povídali jsme si o tom, jakou práci mají naši rodiče a čím bych chtěl být, až vyrostu. Děti jsme také seznámily s tím, že každá profese je důležitá a prospěšná pro společnost.
Čekal na nás také projekt Děti v pohybu. Společně jsme každý den po dobu čtrnácti dnů poctivě cvičili, protáhli jsme každý kousek svého těla, učili se správně dýchat ale i relaxovat.
Posledním tématem tohoto měsíce bylo Místo, kde bydlím. Děti se snažily rozeznat město od vesnice, rozdíly a co je pro vesnici či město specifické.
Protože bruslení patří k oblíbené aktivitě naší mateřské školky, opět jsme mohli s dětmi navštívit několikrát zimní stadion v Opočně, kde se děti mohly zdokonalovat v technice bruslení.

LEDEN 2024 U ŽABIČEK

Měsíc leden nám otevřel příchod Tří králů, kteří nám popřáli hodně zdraví a štěstí do nového roku.

Konečně nám také zima trochu přála a dočkali jsme se sněhu. Děti si to pořádně užily hlavně na vycházkách, kde mohly stavět sněhuláky, koulovat se, apod. Ve školce jsme si o zimě povídali. Tvořili jsme společně vločky, malovali a tvořili sněhuláky z různých materiálů.  Dále jsme si také udělali cestu za věčnou  zimou. Podívali jsme se na Jižní a Severní pól, kde žijí tučňáci, lední medvědi, ale také i ti Eskymáci.

Naše další a poslední téma v tomto měsíci, byli pohádky. Děti měly za úkol přinést svou nejoblíbenější knížku, kterou mají doma, ukázat nám ji a něco nám o ni povědět. Toto téma se dětem moc líbilo.

PROSINEC 2023 U ŽABIČEK 

Prosinec byl ve znamení kouzelných okamžiků. Příchodu Mikuláše, čerta a anděla, kterým děti zazpívaly písničku, řekly básničku a za to si zasloužily i nějakou tu malou odměnu. Povídali jsme si o tradicích, o adventu, počítali jsme společně svíčky, zpívali jsme si Vánoční koledy, pekli jsme perníčky, psali dopis Ježíškovi a hlavně jsme nacvičovali společně na Vánoční besídku pro rodiče. Besídka se dětem velmi povedla a ještě tímto moc děkujeme rodičům, že jsme se sešli opravdu v hojném počtu. Měsíc jsme zakončili návštěvou Ježíška, který nám přinesl krásné dárky, s kterými si děti hned chtěly pohrát.

Těšíme se na další společně strávený rok a všem přejeme hodně zdraví do nového roku. Paní učitelky ze Žabiček 🙂

 

LISTOPAD 2023 U ŽABIČEK 

S dětmi jsme dooslavily poslední střípky Halloweenu a následovaly naše tradiční Dušičky. S dětmi jsme si povídaly o tom, čím je pro nás tento svátek důležitý, jak ho slavit a především jsme společně zavzpomínaly na naše nejbližší. Spousta dětí nám nadšeně vyprávěla zážitky z návštěvy hřbitova, především světlech svíček a tajemné atmosféře s tím spojené. Povídaly jsme si také o zvířátkách, ptáčcích, kteří se připravují na zimní chladné období. V lese jsme poslouchaly zvuky ptáků, kteří nás neopustili a podle obrázků i videí jsme se seznamovaly s ostatními druhy zvířátek, kterým jsme při trávení času venku, stavěly domečky.  S nadcházejícím chladným obdobím jsme někteří začaly navštěvovat zimní stadion v Opočně, kde se učíme základy bruslení. Nesmíme opomenout výlet s vánočním nádechem, a to výlet vlakem do nedalekého města Třebechovice pod Orebem, kde jsme měly tu možnost spatřit nádherný dřevěný, vyřezávaný Betlém a spoustu menších betlémů, které byly vytvořeny z mnoha různých materiálů. A teď už nezbývá, než se těšit na vánoční svátky a Ježíška.

ŘÍJEN 2023 U ŽABIČEK 

V měsíci říjnu jsme si povídali o houbách, učili jsme se, které můžeme sbírat a které ne, které se mohou jíst a které by nám způsobily pěkné nepříjemnosti. Poznávali jsme je podle obrázků a malovali barvičkami.
Dále jsme si povídali o ovoci a zelenině, kterou děti měli za úkol přinést do školky. Za super spolupráci děkujeme rodičům, že to dětem umožnili a děti přinesly opravdu hodně ovoce i zeleniny. Z obojího jsme si vždy na konci týdne udělali společně salát, který si děti samy nakrájeli a přichystaly. Poté měly možnost salát i ochutnat.
Ke konci měsíce jsme poznávali plody podzimu, které jsme mohli sledovat i při procházkách v lese.
Tento měsíc jsme zakončili Halloweenským karnevalem, který si děti moc užily. 

ZÁŘÍ 2023 U ŽABIČEK 

Měsíc září byl hlavně o přivítání nových dětí u nás ve třídě. Všichni jsme se vzájemně poznávali a seznamovali se. Společně jsme procvičovali jaké děti mají značky, povídali jsme si o pravidlech naší třídy, o správném chování ve třídě i na zahradě, nebo v lese, kde bydlí plno zvířátek.  Dále jsme i jeden týden věnovali režimu dne, kdy jsme si povídali i o ročních období, dnech v týdnu, měsících v roce a také o střídání dne a noci. Tvořili jsme, hráli jsme si, učili se básničky a těšíme se na další společné měsíce.

ČERVEN 2023 U ŽABIČEK 

Měsíc červen začal společným piknikem na naší zahradě, kdy děti dostaly i sladkou odměnu, a to nanuk. Poté měli předškoláci přespávačku ve školce, která byla plná dobrodružství. Také jsme jeli vlakem na výlet do Potštejna, který jsme opět všichni završili sladkou zmrzlinou. Dále jsme si s dětmi zkoušeli tvořit moře ve sklenici, vyráběli jsme chobotnici a povídali jsme si o podmořském světě.
Měsíc jsme zakončili Posledním zvonečkem, kdy jsme pasovali předškoláky na školáky. Všichni děti si na konci školního roku odnesly vysvědčení a byly samozřejmě jen samé jedničky.

 

KVĚTEN 2023 U ŽABIČEK

V měsíci květnu si děti nachystaly krásné vystoupení pro maminky ke dni matek. Přivítali jsme plno maminek, tatínků, sourozenců, ale také i babiček a dědečků. Společně s nimi si děti po vystoupení mohly vyrobit krásný náramek z korálků nebo kytičku z papíru. Dále jsme jeli vlakem na taneční představení Harry Potter, do Kulturního domu v Třebechovicích pod Orebem. Dětem se představení moc líbilo. Děti se také moc těšily na návštěvu hasičů, kteří za námi přijeli na hřiště vedle MŠ. Děti si mohly prohlédnout hasičská auta uvnitř, vyzkoušet si oblečení hasičů a nebo zastříkat z hadice.

V květnu jsme měli téma „Pomáháme si – bezpečný svět“ a tak jsme si s dětmi povídali i o bezpečné dopravě, dopravních prostředcích, dopravních značkách a hlavně jsme si připomínali, jak se správně a bezpečně pohybovat po městě, jak pěšky, tak třeba i na kole, jak se správně chovat v autobuse, v autě nebo ve vlaku apod. Vše v praxi jsme si mohli vyzkoušet s dětmi na dopravním hřišti u ZŠ Týniště nad Orlicí.

DUBEN 2023 U ŽABIČEK

Měsíc duben začal tématem Velikonoce. Povídali jsme si o různých zvycích, tradicích a o pašijovým týdnu. Hodně jsme tvořili  a malovali jsme kraslice. K tomu samozřejmě také patřila jak holčičí tak ale i klučičí koleda. Kluci si přinesli pomlázku a mohli si také vykoledovat nějakou malou odměnu. 

Povídali jsme si také o Dni Země, který jsme oslavili i návštěvou s předškoláky Hvězdárny a Planetária v Hradci Králové. Celý měsíc jsme si povídali o naší Zemi a také o ostatních planetách, které jsme si názorně ukázali na modelu sluneční soustavy. Děti také dostaly domácí úkol – vyrobit s rodiči raketu a přinést ukázat do školy. Všechny rakety se opravdu moc povedly a proto jsme je všechny vystavili u nás v šatně, aby se děti mohly všem pochlubit.  Samozřejmě k tomuto tématu patří i povídání si o znečištění naší planety, proto jsme si říkali, jak naší planetě pomoc a jak se o ní starat. Jak třídit odpadky apod. Dětem se tohle téma moc líbilo.

Dále se tento měsíc předškoláci jeli podívat na vodní elektrárnu Hučák v Hradci Králové, kde se dozvěděli opravdu plno nových a zajímavých informací.

Na konci měsíce nás čekal Čarodějnický rej, na který se všichni moc těšili. Děti mohly přijít v různých kostýmech, které si pak navzájem předvedly při tanci. Společně jsme si zasoutěžili, uvařili lektvary a moc jsme si to užili.

 

BŘEZEN 2023 U ŽABIČEK

V tomto měsíci jsme si povídali o domácích a hospodářských zvířátkách, ale i o těch, co žijí v ZOO. Přivítali jsme jaro tradičním vynesením Morany, kterou jsme si společně s dětmi vyrobili a poté za doprovodu básničky „Zimo zimo táhni pryč, ..“ odnesli a hodili do potoka.
Dále jsme se zúčastnili divadelního představení „Čarovná pastelka“ v Kulturním domě, kde se děti dozvěděly mnoho nových informací o světových kontinentech, zatančily si a také si mohly odnést malou odměnu za správnou odpověď na otázky, které jim dával pan moderátor.
Další zábava tohoto měsíce byla holčičí koleda, kdy si holčičky přinesly pomlázky a mohly si od chlapců vykoledovat nějakou tu sladkost.
Měsíc jsme zakončili Velikonočním jarmarkem, který u nás ve školce měl premiéru. Děti vyráběly plno krásných výrobků, které si pak mohli rodiče za dobrovolný finanční příspěvek zakoupit.  Rodičům děkujeme a budeme se těšit na další, také podařený, jarmark.

 

ÚNOR 2023 U ŽABIČEK

Měsíc únor se zaměřoval na téma Kdo jsem. Povídali jsme si o svém těle, kdy jsme zkoumali různé kosti přes rentgen, tvořili vlastní kostíky a nakonec jsme si vytvořili jednoho velkého nového kamaráda, kterého děti pojmenovaly Maxík. Dále jsme si povídali o svém zdraví, o zdravém a nezdravém jídle a také hlavně o těch bacilech, které na nás stále skáčou. Tvořili jsme je zábavnou formou a to foukáním do brček a rozfoukáváním barev, děti to moc bavilo.
Tento měsíc jsme se zaměřili hodně i na pohyb a to projektem Děti v pohybu, který probíhal v termínu od 13.2. do 24.2. Každý den jsme s dětmi cvičili, protahovali svá těla, relaxovali a trénovali správné dýchání. Na konci projektu děti dostaly za odměnu malou sladkost a diplom.
Také nemůžeme zapomenout na tradiční Masopust a Masopustní karneval, který si děti moc užily.

LEDEN 2023 U ŽABIČEK

Tento měsíc začal návštěvou Tří králů. Poté jsme si udělali cestu za věčnou zimou, kdy jsme se podívali na Severní a Jižní pól. Povídali jsme si, jaká zvířátka kde žijí, kde najdeme Eskymáky, že žijí v iglů a jakto, že v iglů mají takové teplo. Děti malovaly zeměkouli, na které jsme si pak názorně ukazovaly, kde je Jižní a kde Severní pól.
Dále jsme si povídali o zimních sportech a činnostech, které jsme si mohli i rovnou vyzkoušet, jako je koulování, nebo sáňkování. Zakončili jsme tento měsíc povídáním o paní Zimě, která čaruje.