Vyhledávání

LISTOPAD 2023 U ŽABIČEK 

S dětmi jsme dooslavily poslední střípky Halloweenu a následovaly naše tradiční Dušičky. S dětmi jsme si povídaly o tom, čím je pro nás tento svátek důležitý, jak ho slavit a především jsme společně zavzpomínaly na naše nejbližší. Spousta dětí nám nadšeně vyprávěla zážitky z návštěvy hřbitova, především světlech svíček a tajemné atmosféře s tím spojené. Povídaly jsme si také o zvířátkách, ptáčcích, kteří se připravují na zimní chladné období. V lese jsme poslouchaly zvuky ptáků, kteří nás neopustili a podle obrázků i videí jsme se seznamovaly s ostatními druhy zvířátek, kterým jsme při trávení času venku, stavěly domečky.  S nadcházejícím chladným obdobím jsme někteří začaly navštěvovat zimní stadion v Opočně, kde se učíme základy bruslení. Nesmíme opomenout výlet s vánočním nádechem, a to výlet vlakem do nedalekého města Třebechovice pod Orebem, kde jsme měly tu možnost spatřit nádherný dřevěný, vyřezávaný Betlém a spoustu menších betlémů, které byly vytvořeny z mnoha různých materiálů. A teď už nezbývá, než se těšit na vánoční svátky a Ježíška.

ŘÍJEN 2023 U ŽABIČEK 

V měsíci říjnu jsme si povídali o houbách, učili jsme se, které můžeme sbírat a které ne, které se mohou jíst a které by nám způsobily pěkné nepříjemnosti. Poznávali jsme je podle obrázků a malovali barvičkami.
Dále jsme si povídali o ovoci a zelenině, kterou děti měli za úkol přinést do školky. Za super spolupráci děkujeme rodičům, že to dětem umožnili a děti přinesly opravdu hodně ovoce i zeleniny. Z obojího jsme si vždy na konci týdne udělali společně salát, který si děti samy nakrájeli a přichystaly. Poté měly možnost salát i ochutnat.
Ke konci měsíce jsme poznávali plody podzimu, které jsme mohli sledovat i při procházkách v lese.
Tento měsíc jsme zakončili Halloweenským karnevalem, který si děti moc užily. 

ZÁŘÍ 2023 U ŽABIČEK 

Měsíc září byl hlavně o přivítání nových dětí u nás ve třídě. Všichni jsme se vzájemně poznávali a seznamovali se. Společně jsme procvičovali jaké děti mají značky, povídali jsme si o pravidlech naší třídy, o správném chování ve třídě i na zahradě, nebo v lese, kde bydlí plno zvířátek.  Dále jsme i jeden týden věnovali režimu dne, kdy jsme si povídali i o ročních období, dnech v týdnu, měsících v roce a také o střídání dne a noci. Tvořili jsme, hráli jsme si, učili se básničky a těšíme se na další společné měsíce.

ČERVEN 2023 U ŽABIČEK 

Měsíc červen začal společným piknikem na naší zahradě, kdy děti dostaly i sladkou odměnu, a to nanuk. Poté měli předškoláci přespávačku ve školce, která byla plná dobrodružství. Také jsme jeli vlakem na výlet do Potštejna, který jsme opět všichni završili sladkou zmrzlinou. Dále jsme si s dětmi zkoušeli tvořit moře ve sklenici, vyráběli jsme chobotnici a povídali jsme si o podmořském světě.
Měsíc jsme zakončili Posledním zvonečkem, kdy jsme pasovali předškoláky na školáky. Všichni děti si na konci školního roku odnesly vysvědčení a byly samozřejmě jen samé jedničky.

 

KVĚTEN 2023 U ŽABIČEK

V měsíci květnu si děti nachystaly krásné vystoupení pro maminky ke dni matek. Přivítali jsme plno maminek, tatínků, sourozenců, ale také i babiček a dědečků. Společně s nimi si děti po vystoupení mohly vyrobit krásný náramek z korálků nebo kytičku z papíru. Dále jsme jeli vlakem na taneční představení Harry Potter, do Kulturního domu v Třebechovicích pod Orebem. Dětem se představení moc líbilo. Děti se také moc těšily na návštěvu hasičů, kteří za námi přijeli na hřiště vedle MŠ. Děti si mohly prohlédnout hasičská auta uvnitř, vyzkoušet si oblečení hasičů a nebo zastříkat z hadice.

V květnu jsme měli téma „Pomáháme si – bezpečný svět“ a tak jsme si s dětmi povídali i o bezpečné dopravě, dopravních prostředcích, dopravních značkách a hlavně jsme si připomínali, jak se správně a bezpečně pohybovat po městě, jak pěšky, tak třeba i na kole, jak se správně chovat v autobuse, v autě nebo ve vlaku apod. Vše v praxi jsme si mohli vyzkoušet s dětmi na dopravním hřišti u ZŠ Týniště nad Orlicí.

DUBEN 2023 U ŽABIČEK

Měsíc duben začal tématem Velikonoce. Povídali jsme si o různých zvycích, tradicích a o pašijovým týdnu. Hodně jsme tvořili  a malovali jsme kraslice. K tomu samozřejmě také patřila jak holčičí tak ale i klučičí koleda. Kluci si přinesli pomlázku a mohli si také vykoledovat nějakou malou odměnu. 

Povídali jsme si také o Dni Země, který jsme oslavili i návštěvou s předškoláky Hvězdárny a Planetária v Hradci Králové. Celý měsíc jsme si povídali o naší Zemi a také o ostatních planetách, které jsme si názorně ukázali na modelu sluneční soustavy. Děti také dostaly domácí úkol – vyrobit s rodiči raketu a přinést ukázat do školy. Všechny rakety se opravdu moc povedly a proto jsme je všechny vystavili u nás v šatně, aby se děti mohly všem pochlubit.  Samozřejmě k tomuto tématu patří i povídání si o znečištění naší planety, proto jsme si říkali, jak naší planetě pomoc a jak se o ní starat. Jak třídit odpadky apod. Dětem se tohle téma moc líbilo.

Dále se tento měsíc předškoláci jeli podívat na vodní elektrárnu Hučák v Hradci Králové, kde se dozvěděli opravdu plno nových a zajímavých informací.

Na konci měsíce nás čekal Čarodějnický rej, na který se všichni moc těšili. Děti mohly přijít v různých kostýmech, které si pak navzájem předvedly při tanci. Společně jsme si zasoutěžili, uvařili lektvary a moc jsme si to užili.

 

BŘEZEN 2023 U ŽABIČEK

V tomto měsíci jsme si povídali o domácích a hospodářských zvířátkách, ale i o těch, co žijí v ZOO. Přivítali jsme jaro tradičním vynesením Morany, kterou jsme si společně s dětmi vyrobili a poté za doprovodu básničky „Zimo zimo táhni pryč, ..“ odnesli a hodili do potoka.
Dále jsme se zúčastnili divadelního představení „Čarovná pastelka“ v Kulturním domě, kde se děti dozvěděly mnoho nových informací o světových kontinentech, zatančily si a také si mohly odnést malou odměnu za správnou odpověď na otázky, které jim dával pan moderátor.
Další zábava tohoto měsíce byla holčičí koleda, kdy si holčičky přinesly pomlázky a mohly si od chlapců vykoledovat nějakou tu sladkost.
Měsíc jsme zakončili Velikonočním jarmarkem, který u nás ve školce měl premiéru. Děti vyráběly plno krásných výrobků, které si pak mohli rodiče za dobrovolný finanční příspěvek zakoupit.  Rodičům děkujeme a budeme se těšit na další, také podařený, jarmark.

 

ÚNOR 2023 U ŽABIČEK

Měsíc únor se zaměřoval na téma Kdo jsem. Povídali jsme si o svém těle, kdy jsme zkoumali různé kosti přes rentgen, tvořili vlastní kostíky a nakonec jsme si vytvořili jednoho velkého nového kamaráda, kterého děti pojmenovaly Maxík. Dále jsme si povídali o svém zdraví, o zdravém a nezdravém jídle a také hlavně o těch bacilech, které na nás stále skáčou. Tvořili jsme je zábavnou formou a to foukáním do brček a rozfoukáváním barev, děti to moc bavilo.
Tento měsíc jsme se zaměřili hodně i na pohyb a to projektem Děti v pohybu, který probíhal v termínu od 13.2. do 24.2. Každý den jsme s dětmi cvičili, protahovali svá těla, relaxovali a trénovali správné dýchání. Na konci projektu děti dostaly za odměnu malou sladkost a diplom.
Také nemůžeme zapomenout na tradiční Masopust a Masopustní karneval, který si děti moc užily.

LEDEN 2023 U ŽABIČEK

Tento měsíc začal návštěvou Tří králů. Poté jsme si udělali cestu za věčnou zimou, kdy jsme se podívali na Severní a Jižní pól. Povídali jsme si, jaká zvířátka kde žijí, kde najdeme Eskymáky, že žijí v iglů a jakto, že v iglů mají takové teplo. Děti malovaly zeměkouli, na které jsme si pak názorně ukazovaly, kde je Jižní a kde Severní pól.
Dále jsme si povídali o zimních sportech a činnostech, které jsme si mohli i rovnou vyzkoušet, jako je koulování, nebo sáňkování. Zakončili jsme tento měsíc povídáním o paní Zimě, která čaruje.